Placa de 96 pous rodons

Fabricat en polipropilè de grau mèdic, consta de 96 pous de fons rodó, cada un 2,0 ml de capacitat. La reixeta alfanumèrica impresa ajuda a la identificació de la mostra, i per facilitar l’orientació, es talla la part inferior dreta de la placa. Àmpliament utilitzat per al maneig i emmagatzematge de líquids, ja sigui amb ús de la pipeta manual o manipulació robòtica. Resisteix temperatures de -90 ºC a 121 ºC (autoclau). Dimensions segons SBS. Certificat com a lliure de RNasa, DNasa, DNA i inhibidors de PCR.


 Identificación alfanumérica   Libre de DNAsa y RNAsa dna-free inhibidores-pcr-free


code description case quantity case weight (kg) case volume (m3)
900156 96 well plate 2.0 ml 5 0,51 0,003