POLÍTICA DE PRIVACITAT

Deltalab, S.L., és conscient de la importància de la normativa en vigor en matèria de privacitat i protecció de dades. En aquest sentit, donem molta importància a la protecció de la seguretat, integritat, veracitat i confidencialitat de les dades proporcionades pels nostres clients i usuaris, actuant de manera responsable i transparent al respecte. La present Política de Privacitat (en endavant, “La Política”) té per objecte informar sobre com recollim, tractem i protegim les dades de caràcter personal. Així mateix, especificar la finalitat de les dades recollides i els fins per als quals poden ser utilitzades per tercers, mitjançant la web http://www.deltalab.es/ (en endavant, “la Plataforma”) o per qualsevol altre mitjà com telèfon, correu electrònic o correu postal.

Deltalab, S.L. manifesta que intenta proporcionar una descripció el més senzilla i clara possible de la present Política. Deltalab, S.L. té molt present que la seva privacitat és important, pel que li recomanem que llegeixi la nostra Política i es posi en contacte amb nosaltres si té qualsevol dubte. La nostra Política s’aplica a tots els serveis oferts per Deltalab, S.L., però exclou aquells serveis que estan subjectes a polítiques de privacitat independents que no incorporen la present Política.

La nostra Política no regula les activitats de tractament de dades d’altres empreses i organitzacions que anunciïn els nostres serveis i/o productes i puguin emprar cookies, comptadors de visites i altres tecnologies per publicar i oferir anuncis rellevants.

Abast de la Política de Privacitat

Aquesta política de privacitat s’aplica a les dades proporcionades pels nostres clients o proveïdors, persones sol·licitants d’informació, usuaris dels nostres lloc web http://www.deltalab.es/, i tercers amb els quals ens puguem relacionar i les dades siguin necessaris per al desenvolupament de la nostra activitat.

Responsable:

El responsable del tractament de les seves dades és:

Deltalab, S.L.

N.I.F: B-63905996

Direcció: Plaça Verneda, número 1, Polígon Industrial la Plana, 08191, Rubí, Barcelona, ​​Espanya

Telèfon: 936.995.000

Correu electrònic: info@deltalab.es

Quina informació recopilem?

Recopilem informació personal com ara el seu nom i cognoms, telèfon i correu electrònic, quan sol·licita informació.

També recopilem informació que el seu navegador web ens envia en forma automàtica cada vegada que visita alguna de les nostres pàgines web per analitzar i millorar la seva experiència d’ús i qualitat general dels nostres serveis. Mitjançant l’acceptació de la present Política l’usuari estarà consentint la generació de cookies per a la finalitat abans esmentada i sempre respectant i d’acord amb la normativa aplicable en cada moment, pel que es refereix a la política de cookies.

No obstant, l’anterior, en el cas que l’usuari desitgi amb posterioritat eliminar la informació que s’hagin emmagatzemat al seu ordinador i que necessàriament necessiten del seu consentiment, podrà fer-ho fent servir les eines que li proporcioni el seu navegador a aquest efecte.

Amb quina finalitat tractem les seves dades?

 Les dades que ens facilita són tractades amb les següents finalitats:

 • Gestionar la seva relació comercial i/o contractual amb nosaltres pel que fa als serveis i/o productes oferts.
 • Atendre les seves sol·licituds d’informació.
 • Enviar-comunicacions comercials i qualsevol tipus de notificacions per qualsevol mitjà (postal, correu electrònic o telèfon) per informar-lo de les nostres ofertes, promocions, productes, serveis, circulars i campanyes.
 • Realitzar enquestes, estadístiques i anàlisis de tendències de mercat.
 • Conèixer les seves preferències de navegació en les nostres pàgines web per poder personalitzar i millorar els nostres serveis i mantenir la seguretat del lloc.
 • Proporcionar accés a les àrees de client d’accés restringit amb contrasenya.
 • Mostrar els serveis que pot oferir Deltalab.
 • Per tal de poder oferir-li serveis d’acord als seus interessos i millorar la usabilitat dels fòrums, elaborarem un perfil comercial d’acord amb la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil.

Per quant de temps conservem les seves dades?

Si vostè manté una relació comercial amb nosaltres, les dades que hagi facilitat amb aquest propòsit es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. En cas contrari, les seves dades es conservaran mentre no sol·liciti el cessament de l’activitat.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Estem legitimats i facultats per tractar i processar la informació que ens proporcioni, quan aquesta informació sigui necessària per a l’enviament de la informació sol·licitada, la gestió de la Plataforma, execució de contracte, la prestació dels serveis acordats, i, si escau, el compliment d’obligacions per imperatiu legal derivades del Dret de la Unió o dels estats membres. Deltalab, adoptarà les accions necessàries per a garantir que les dades personals que recapti, emmagatzemi i processi dels interessats siguin tractats de manera lícita, lleial i transparent, complint amb les obligacions que resultin de l’ordenament jurídic aplicable amb motiu de la seva activitat.

Així mateix, mentre vostè sigui client nostre, també estarem legitimats per utilitzar les seves dades per informar-lo de les ofertes, promocions, productes, serveis, circulars i campanyes que considerem que puguin ser del seu interès tenint en compte els productes i serveis contractats amb anterioritat, encara que vostè es pot oposar a aquest tractament en qualsevol moment.

Fora dels casos anteriors, abans de tractar les seves dades sempre recaptarem el seu consentiment. El consentiment serà la manifestació de voluntat lliure, específica, informada i inequívoca. Vostè té dret a revocar el consentiment prestat, sense caràcter retroactiu, en qualsevol moment.

 A qui comuniquem les seves dades?

Les seves dades podran ser comunicades a altres empreses del Grup Deltalab, dins de la Unió Europea, així com als socis comercials amb els quals mantenim acords comercials per a la promoció i venda dels nostres productes, per ser tractades d’acord amb les finalitats abans esmentades.

Fora d’aquests casos, no cedirem les seves dades a tercers, llevat que hi hagi una obligació legal.

Quins drets l’emparen en relació al tractament de les seves dades?

Vostè té dret a obtenir informació sobre el tractament que Deltalab realitza sobre les seves dades personals. En concret:

 • Té dret a accedir a les seves dades personals per conèixer quines dades personals estem tractant que l’afecten, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.
 • En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà oposar-se al tractament de les seves dades. Deltalab deixarà de tractar les seves dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Té dret a la portabilitat, és a dir, al fet que les dades personals que hagués facilitat, es transmeten directament a un altre responsable en format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, quan tècnicament fos possible.

Vostè pot exercir els drets esmentats dirigint un correu electrònic a l’adreça electrònica info@deltalab.es. Respondrem a les seves peticions al més aviat possible i, en tot cas, en el termini d’un (1) mes des de la recepció de la seva sol·licitud. En determinades circumstàncies, aquest termini es pot prorrogar altres dos (2) mesos, i en aquest cas l’informarem oportunament dins del termini d’un (1) mes des de la recepció de la seva sol·licitud.

Si vostè creu que el tractament de les seves dades personals infringeix la normativa sobre protecció de dades, o bé si creu que no hem satisfent l’exercici dels seus drets, vostè pot presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent segons el seu lloc de residència. Vostè pot consultar les diferents autoritats de control en el següent enllaç https://www.aepd.es/

En tot cas, abans d’iniciar qualsevol reclamació, li preguem que es posi en contacte amb nosaltres mitjançant e-mail a info@deltalab.es o mitjançant correu postal a Deltalab, SL, Plaça Verneda, número 1, Polígon Industrial la Plana, 08191 , Rubí, Barcelona, ​​Espanya, amb la finalitat d’intentar solucionar qualsevol discrepància de forma amistosa.

Vostè té dret a retirar el seu consentiment?

Sí, en qualsevol moment vostè podrà retirar el seu consentiment per al tractament de les seves dades per a una o diverses de les finalitats a dalt indicades i per a les que hagi prestat el seu consentiment.

Hi ha la opció a modificar la present Política de privadesa?

La nostra Política de Privacitat es podrà modificar en qualsevol moment. No limitarem els drets que li corresponguin d’acord amb la present Política de Privacitat ni realitzarem modificacions d’especial rellevància de la Política de Privacitat sense el seu exprés consentiment. Publicarem totes les modificacions de la present Política de Privacitat en aquesta pàgina i, si són significatives, farem una notificació més destacada (per exemple, li enviarem una notificació per correu electrònic si la modificació afecta determinats aspectes i en casos limitats fins i tot li sol·licitaríem novament el seu consentiment).

Deltalab, S.L.

N.I.F: B-63905996

Direcció: Plaça Verneda, número 1, Polígon Industrial la Plana, 08191, Rubí, Barcelona, Espanya

Telèfon: 936.995.000

Correu electrònic: info@deltalab.es