El present avís legal, (en endavant “Avís Legal”) regula l’ús del catàleg www.deltalab.es/catalogo/, (en endavant “Deltalab”) que Deltalab, SL “, amb domicili en Plaça de la Verneda, 1 Pol . Industrial La Llana PO. Box 195 08191 Rubí (Barcelona) SPAIN.; Proveïda de CIF: B63905996, Registre Mercantil de Barcelona, Tom 42.454, Foli 103, Full B-310.285. (en endavant “Deltalab”) posa a disposició dels usuaris d’Internet.

La utilització del catàleg atribueix la condició d’usuari del catàleg (en endavant, “l’Usuari”) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal. En conseqüència, L’USUARI ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar EL CATÀLEG, ja que pot patir modificacions.

L’USUARI s’abstindrà de realitzar tota classe d’actes que puguin suposar qualsevol tipus de perjudici al CATÀLEG, a Deltalab i/o a la resta d’usuaris del mateix. En cas d’incompliment per part de l’usuari de qualsevol de les obligacions anteriors, Deltalab es reserva el dret de prohibir o de denegar l’accés al Catàleg a l’usuari.

Durada

Conforme als termes i condicions d’aquest avís legal, així com de les Condicions Generals de Contractació, Deltalab es reserva el dret unilateral de suspendre temporalment o d’acabar definitivament la prestació de serveis a través del catàleg, així com de suspendre temporal o definitivament el servei del CATÀLEG www.DELTALAB.es.

Claus d’accés

La clau d’accés / nom d’usuari / contrasenya s’obté sol·licitant-la Deltalab.

El Distribuïdor no facilitarà l’ús de la seva pròpia clau d’accés / nom d’usuari / contrasenya a tercers. És responsabilitat de l’Usuari custodiar i actualitzar degudament les claus d’accés / contrasenyes .. Deltalab es reserva el dret de modificar unilateralment i en qualsevol moment el sistema d’accés dels usuaris al CATÀLEG.

Enviament de dades personals a Deltalab

En tot el referent al tractament de les dades personals s’estarà a allò disposat en la política de privacitat.

Propietat intel·lectual i industrial

Deltalab és propietari del nom de domini i del CATÀLEG www.DELTALAB.es. El lloc web www.DELTALAB.es en la seva totalitat, incloent sense cap exclusió, el seu disseny, estructura i distribució, resposta a les consultes realitzades pels usuaris, texts i continguts, logotips, botons, imatges, dibuixos, codi font, així com tots els drets de propietat industrial i intel·lectual i qualsevol altre signe distintiu, pertanyen a Deltalab o, si escau, a les persones o empreses que figuren com autors o titulars dels drets. La violació dels anteriors drets serà perseguida de conformitat amb la legislació vigent. Queda prohibida la reproducció o explotació total o parcial, per qualsevol mitjà, dels continguts del web de Deltalab per a usos diferents de la legítima informació o contractació pels usuaris dels serveis oferts.

La interpretació de les regles d’ús és de competència exclusiva de Deltalab.

Deltalab no assumirà cap responsabilitat respecte als drets de propietat intel·lectual o industrial titularitat de tercers que es vegin infringits per un tercer o usuari.

Ús de “cookies”

Deltalab pot utilitzar cookies quan un usuari navega pel CATÀLEG. Les cookies són fitxers enviats a un navegador per mitjà d’un servidor web per registrar les activitats de l’usuari al CATÀLEG. Les cookies utilitzades per Deltalab s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si el nom i cognoms de l’usuari.

Addicionalment, i amb l’única finalitat d’evitar la introducció recurrent de dades al CATÀLEG i de facilitar la navegació, Deltalab podrà utilitzar una galeta per guardar les dades.

L’Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la seva instal · lació al seu disc dur. Per utilitzar el lloc web no és necessari que l’usuari permeti la instal.lació de les cookies enviades per Deltalab.

Llei aplicable i jurisdicció competent

L’usuari o Distribuïdor accepta que la legislació aplicable al funcionament d’aquest servei és l’espanyola i se sotmet a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona per a la resolució de les divergències que es derivin de la interpretació o aplicació d’aquestes clàusules.