Deltalab es converteix en la primera empresa certificada segons la nova ISO 13485:2016 per SGS a Espanya

Deltalab es converteix en la primera empresa certificada segons la nova ISO 13485:2016 per SGS a Espanya

Després de la nova actualització de la norma ISO 13485, que va entrar en vigor al març de 2016, Deltalab va prendre la decisió d’adequar-se a ella immediatament i implantar-la amb la màxima celeritat durant el primer semestre del 2017, sense acollir-se al període d’adaptació permès de tres anys, és a dir, fins a març de 2019, per a les empreses certificades amb l’anterior normativa.

Deltalab certificada segons la nova ISO 13485

L’ISO 13485: 2016 s’ha actualitzat per adaptar-se als canvis de la ISO 9001. La nova versió fa més incís en el compliment dels requeriments regulatoris, la gestió dels riscos, el control de subcontractistes, les validacions de processos, qualificacions de equips i validacions de sistemes informàtics.

ISO 13485

És per això que tenim el plaer d’informar amb gran satisfacció per la nostra part que Deltalab s’ha convertit en la primera empresa certificada per SGS a Espanya segons la nova ISO 13485: 2016.

Al seu torn, Deltalab també ha superat amb èxit la certificació de la nova ISO 9001: 2015, prova de la voluntat per part de la companyia de adaptar-se a les noves normes amb la màxima diligència.

Les dues auditories van tenir lloc els passats 17, 18, 19 i 20 de juliol i Deltalab ja ha rebut els nous certificats.