Renovació certificats CE

Renovació certificats CE

Per tal oferir cada vegada un millor servei, Deltalab porta a terme rigorosos controls que permeten garantir la màxima qualitat i compliment amb la legalitat en els seus productes. Recentment Deltalab ha aconseguit la renovació de certificats CE.

Renovació certificats CE

Tal és el cas del marcatge CE que certifica que els productes compleixen amb la normativa europea vigent i són aptes per ser comercialitzat a tot l’àmbit de la Unió Europea. És per això que Deltalab ha renovat recentment, els certificats CE concedits per l’Organisme Notificat nº 0318en els següents productes sanitaris, vàlids fins al 2020.06.10:

Escovillons recol·lectors de mostres. Sistema invasiu estèril de recollida de mostres per contacte directe amb el pacient. CE: 2005 06 0474 CP

Sistema invasiu estèril de recollida de mostres per contacte directe amb el pacient amb mitjà de transport. CE: 2005 06 0474 CP – Annex I

Instrumental estèril invasiu per orifici natural per a l’exploració mèdica i presa de mostres, com ara raspalls cervicals, espàtules de AYRE, depressors linguals i escovillons de polièster flocats. Productes anteriorment inclosos en el certificat núm 2013 05 0798 CP, però actualment amb el núm: 2005 06 0475 CP.

D’aquesta manera Deltalab brinda major garantia de qualitat i seguretat en l’ús aquests productes, idonis per a la manipulació de mostres clíniques humanes.