Multitips

Disponibles en set capacitats en versió estèril i no estèril.
Graduació en color negre.
Compatible (no exclusiu)
Eppendorf® Multipette 4780, Brand® Handystep i Handystep Electronic, Nichimate® Stepper, Ripette® i Ripette® GenX, Minilab® 100/101, Stepmate®, Easystep®, Gilson® Distriman®, etc.

Cuerpo graduado

codi descripció estéril quantitat caixa pes caixa (Kg) volum caixa (m3)
316-313.1 multitips 0,5 ml no estéril 100 0,37 0,009
316-314.1 multitips 1,25 ml no estéril 100 0,48 0,009
316-315.1 multitips 2,5 ml no estéril 100 0,53 0,009
316-316.1 multitips 5 ml no estéril 100 0,69 0,009
316-317.1 multitips 12,5 ml no estéril 100 0,87 0,009
316-318.1 multitips 25 ml no estéril 100 0,48 0,009
316-319.1 multitips 50 ml no estéril 100 0,51 0,009
316-313.2 multitips 0,5 ml estéril R 100 0,50 0,009
316-314.2 multitips 1,25 ml estéril R 100 0,61 0,009
316-315.2 multitips 2,5 ml estéril R 100 0,662 0,009
316-316.2 multitips 5 ml estéril R 100 0,82 0,009
316-317.2 multitips 12,5 ml estéril R 100 1,02 0,009
316-318.2 multitips 25 ml estéril R 100 0,48 0,009
316-319.2 multitips 50 ml estéril R 100 0,35 0,009